Daňová evidence pro neplátce DPH

Verze: 2.1

Popis:  aplikace Daňová evidence (N DPH) je určena pro neplátce DPH a umožňuje vedení daňové evidence, komplexně spravovat oblasti fakturace a evidence odběratelů. Uživatel může jejím prostřednictvím vést deník daňové evidence, pokladní knihu, knihu jízd, může vystavovat příjmové a výdajové pokladní doklady, faktury – daňové doklady, zálohové faktury a dobropisy; doklady lze automaticky exportovat do formátu PDF (Excel 2007 a vyšší verze). Dále může vést podrobnou evidenci odběratelů databázovým způsobem, vytvářet souhrny vystavených faktur, souhrny odběratelů dle vlastních kritérií, generovat statistické sestavy obsahující data, potřebná k vedení daňové evidence (nebo účetnictví) a mnoho dalších funkcionalit. Všechna uživatelem zadaná data (faktury a odběratelé) zůstávají uložena v databázích. Databáze lze zálohovat a importovat zpět do aplikace nebo případně exportovat pro další použití. Drtivá většina operací je plně zautomatizována prostřednictvím naprogramovaných procedur ve VBA a umožňuje uživateli komfortní správu dat.

Makra VBA: obsahuje

Přístup ke kódu VBA: uzamčen

Možnost změn souboru: uzamčeno

Velikost souboru: 1143 kB / 422 kB

Cena licence k plné verzi855,-Kč (sleva -20%) 685,-Kč                 Objednat plnou verzi

Excel 00-03……………Excel 07-13

 

Další aplikace ke stažení: Fakturace pro neplátce DPH, Fakturace pro plátce DPH, PokladnaEvidence pracovní doby, Evidence zásob – kontrola korunou, Evidence majetku, Organizer akcí.

 

Postup při objednání plných verzí aplikací a kompletní ceník SW naleznete v častých dotazech.

Web Vega TEAM, grafika Themocracy