Fakturace pro plátce DPH

Verze: 1.2

Popis: aplikace Fakturace (P DPH) je určena pro plátce DPH a umožňuje komplexně spravovat oblast fakturace a evidence odběratelů. Uživatel může vystavovat daňové doklady – faktury, zálohové faktury a opravné daňové doklady, vést podrobnou evidenci odběratelů databázovým způsobem, vytvářet souhrny vystavených faktur, souhrny odběratelů dle vlastních kritérií,generovat statistické sestavy obsahující data, potřebná k vedení daňové evidence (účetnictví) a mnoho dalších funcionalit. Doklady lze automaticky exportovat do formátu PDF (Excel 2007 a vyšší verze). Aplikace umožňuje fakturovat v režimu „Přenesení daňové povinnosti“ dle zákona o DPH. Vygenerované souhrny vystavených faktur zároveň slouží jako jeden z podkladů pro vytvoření přiznání DPH. Všechna uživatelem zadaná data (faktury a odběratelé) zůstávají uložena v databázích. Databáze lze zálohovat a importovat zpět do aplikace nebo případně exportovat pro další použití. Drtivá většina operací je plně zautomatizována prostřednictvím naprogramovaných procedur ve VBA a umožňuje uživateli komfortní správu dat.

Makra VBA: obsahuje

Přístup ke kódu VBA: uzamčen

Možnost změn souboru: uzamčeno

Velikost souboru: 917 kB / 351 kB

Cena licence k plné verzi: 775,- Kč (sleva -20%) 620,-Kč                 Objednat plnou verzi

Excel 00-03……………Excel 07-13

 

Další aplikace ke stažení: Daňová evidence pro neplátce DPHFakturace pro neplátce DPHPokladnaEvidence pracovní dobyEvidence zásob – kontrola korunouEvidence majetkuOrganizer akcí.

 

Postup při objednání plných verzí aplikací a kompletní ceník SW naleznete v častých dotazech.

 

Web Vega TEAM, grafika Themocracy