Vše, co jste kdy chtěli vytvořit v Excelu a báli jste se na to pomyslet...

napište nám

sevrom@email.cz

[Verze]: 3.0

[Popis]:  aplikace Daňová evidence (N DPH) je určena pro neplátce DPH a umožňuje jednoduché vedení deníku daňové evidence, pokladní knihy, knihy jízd, evidence zásob – kontrola korunou, knihy pohledávek a závazků. Dále umožňuje přípravu podkladů pro daňové přiznání, vystavování faktur a pokladních dokladů, generování statistických sestav a mnoho dalších užitečných funkcionalit pro praktické využití. Drtivá většina operací je plně automatizována prostřednictvím naprogramovaných procedur ve VBA a umožňuje tak uživateli komfortní správu dat. Výstupy z aplikace proto mohou sloužit nejen jako jeden z podkladů pro zpracování daňového přiznání, ale i k poskytování statistických informací pro Vaše podnikatelská rozhodnutí.

[Makra VBA]: obsahuje

[Velikost souboru]: 631 kB

[Cena licence k plné verzi]980,-Kč (sleva -20%) 785,-Kč

Excel 07-19: 

Objednat plnou verzi aplikace můžete zde.


Další aplikace ke stažení: Fakturace pro neplátce DPH, Fakturace pro plátce DPH, PokladnaEvidence pracovní doby, Evidence zásob – kontrola korunou, Evidence majetku, Organizer akcí.