Vše, co jste kdy chtěli vytvořit v Excelu a báli jste se na to pomyslet...

napište nám

sevrom@email.cz

[Verze]: 2.1

[Popis]:  aplikace Daňová evidence (N DPH) je určena pro neplátce DPH a umožňuje vedení daňové evidence, komplexně spravovat oblasti fakturace a evidence odběratelů. Uživatel může jejím prostřednictvím vést deník daňové evidence, pokladní knihu, knihu jízd, může vystavovat příjmové a výdajové pokladní doklady, faktury – daňové doklady, zálohové faktury a dobropisy; doklady lze automaticky exportovat do formátu PDF (Excel 2007 a vyšší verze). Dále může vést podrobnou evidenci odběratelů databázovým způsobem, vytvářet souhrny vystavených faktur, souhrny odběratelů dle vlastních kritérií, generovat statistické sestavy obsahující data, potřebná k vedení daňové evidence (nebo účetnictví) a mnoho dalších funkcionalit. Všechna uživatelem zadaná data (faktury a odběratelé) zůstávají uložena v databázích. Databáze lze zálohovat a importovat zpět do aplikace nebo případně exportovat pro další použití. Drtivá většina operací je plně zautomatizována prostřednictvím naprogramovaných procedur ve VBA a umožňuje uživateli komfortní správu dat.

[Makra VBA]: obsahuje

[Velikost souboru]: 1140 kB / 378 kB

[Cena licence k plné verzi]980,-Kč (sleva -20%) 785,-Kč

Excel 00-03:            Excel 07-19: 

Objednat plnou verzi aplikace můžete zde.


Další aplikace ke stažení: Fakturace pro neplátce DPH, Fakturace pro plátce DPH, PokladnaEvidence pracovní doby, Evidence zásob – kontrola korunou, Evidence majetku, Organizer akcí.