Vše, co jste kdy chtěli vytvořit v Excelu a báli jste se na to pomyslet...

napište nám

sevrom@email.cz

[Verze]: 6.3

[Popis]: Jednoduchá evidence odpracované doby, přesčasových hodin, doby pohotovosti a odpracovaných nočních hodin, kterou je zaměstnavatel povinen vést dle Zákoníku práce. V závislosti na druhu pracovní doby je aplikace rozdělena do 4 typů a umožňuje automaticky hromadně „předvyplňovat“ časy odchodu, příchodu a přestávek všech zaměstnanců v jednotlivých dnech, vyplňovat dovolenky, údaje z formulářů exportovat a importovat, plánovat a vést přehled čerpání dovolené (hod), vést evidenci odebraných stravenek nebo poskytnutého „stravenkového paušálu“, sumarizovat všechna zadaná data a tyto údaje zároveň využívat jako podklad pro mzdovou účtárnu.

TYPY APLIKACÍ:

[1] RRPPD – aplikace je optimalizována pro zaměstnance s Rovnoměrně Rozvrženou, Pravidelnou Pracovní Dobou reflektující dodržování denního pracovního úvazku. Přesčasové hodiny jsou počítány automaticky každý den po překročení denního pracovního úvazku. Časové výpočty jsou prováděny s 15minutovou přesností. Tento typ aplikace je tedy vhodný zejména pro vedení evidence pracovní doby u zaměstnanců, u nichž je ve dnech pracovního výkonu minimálně dodržován nebo překračován denní pracovní úvazek.

[2] RRNPD – aplikace je optimalizována pro zaměstnance s Rovnoměrně Rozvrženou, Nepravidelnou Pracovní Dobou nereflektující dodržování denního pracovního úvazku. Porovnávána je pouze doba měsíčního fondu pracovní doby a odpracovaných hodin. Časové výpočty jsou prováděny s 15minutovou přesností. Tento typ aplikace je tedy vhodný zejména pro vedení evidence pracovní doby u zaměstnanců s nepravidelnou (pružnou) pracovní dobou, u nichž je sledováno pouze dodržení měsíčního fondu pracovní doby.

[3] Doprava – aplikace je optimalizována pro zaměstnance s nepravidelnou pracovní dobou nereflektující dodržování denního pracovního úvazku. Při automatických výpočtech odpracované doby jsou zohledněny specifické postupy při čerpání zákonných přestávek a přestávek na odpočinek. Časové výpočty jsou prováděny s minutovou přesností. Tento typ aplikace je tedy vhodný pro vedení evidence pracovní doby zaměstnanců s nepravidelnou (pružnou) pracovní dobou, u nichž je zároveň potřeba zohlednit čerpání zákonných přestávek a přestávek na odpočinek. Své využití tedy nalezne zejména při evidování pracovní doby řidičů u přepravních a spedičních firem, pracovníků zasilatelství apod.

[4] SML – aplikace je optimalizována pro vedení evidence odpracované doby SMLuvních pracovníků (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, brigádní formy činnosti apod.). Aplikace umožňuje automatický výpočet měsíční finanční odměny na základě reálně odpracované doby a zadaných hodinových sazeb. Tento typ aplikace je tedy vhodný zejména pro vedení evidence odpracované doby externích pracovníků vykonávajících činnost na základě dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, „brigádníků“ apod. Aplikace zároveň umožňuje automaticky počítat 2 druhy odměn, zohlednit vyplacení záloh a může tak vedle své evidenční funkce zároveň tvořit i ucelený podklad pro účtárnu společnosti.

Přehled hlavních funkcionalit EPD 6-3

Podrobnější informace k jednotlivým typům aplikace evidence pracovní doby  

[Makra VBA]: obsahuje

[Velikost souboru]: 1638 kB

[Cena licence k plné verzi]: 845,- Kč (sleva -20%) 675,-Kč

Excel 07-21:  

[Zazipovaný soubor obsahuje DEMO verze všech typů aplikací a jejich podrobný popis]

Cena základní licence pro jeden typ aplikace činí 675,- Kč. Při jednorázovém objednání více typů je cena každého dalšího typu 185,- Kč.
Cena licence pro všechny typy aplikací [4] činí 895,- Kč (EPD komplet).

Objednat plnou verzi aplikace můžete zde.


Další aplikace ke stažení: Daňová evidence pro neplátce DPH, Fakturace pro neplátce DPHFakturace pro plátce DPHPokladnaEvidence zásob – kontrola korunouEvidence majetkuOrganizer akcí.