Vše, co jste kdy chtěli vytvořit v Excelu a báli jste se na to pomyslet...

napište nám

sevrom@email.cz

Spokojenost klienta s vyhotovenou aplikací, která splňuje všechna jeho očekávání a představy  je naším prvořadým úkolem. Pro to, abychom dosáhli tohoto cíle je nezbytně nutné postupovat dle následujících kroků a léty prověřených postupů:

1. URČENÍ POTŘEB UŽIVATELE

Přesné určení potřeb uživatele je jeden z nejdůležitějších kroků v celém procesu tvorby požadovaného software. Čím přesnější je nadefinování uživatelských požadavků a představ o fungování programu na začátku, tím menší je pravděpodobnost dodatečných předělávek a prodlužování dodacích lhůt na konci. Někdy se stává, že klient má při zadání pouze „mlhavé“ nebo velice obecné představy o tom, co by aplikace měla umět, ale bohužel (nebo bohudík?) MS Excel je uzpůsoben pro práci s přesnými daty a jasným nadefinováním vzorců a programových procedur. Z tohoto důvodu je nutné poskytnout jasné zadání již na začátku a případné „mušky“ odchytávat v průběhu vývoje.

2. NÁVRH CELKOVÉ KONCEPCE A URČENÍ NEJVHODNĚJŠÍHO UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ

Celkové koncepční řešení požadovaného zadání většinou patří mezi nejtěžší kroky v celém procesu tvorby uživatelské aplikace. Ovlivňuje ho několik faktorů, mezi než patří např. množství zpracovávaných dat, používaná verze Excelu, budoucí počet uživatelů aplikace, nároky na formy výstupů zpracovávaných dat atd. Výstupem tohoto kroku je „jak to bude celé pracovat“ a jaké prostředky při tom budou využity (tabulky, vzorce, formuláře, podmíněné formátování, naprogramované procedury ve VBA atd.).

3. TVORBA TABULEK, VZORCŮ, FORMULÁŘŮ, PROGRAMOVÁNÍ PROCEDUR VE VBA

Cílem tohoto kroku je „obsahově“ naplnit vymyšlenou „formu“ v kroku 2. To znamená především nadefinování vzorců, funkcí, zadávacích polí, formulářů, podmíněného formátování, vytvoření názvů a naprogramování procedur ve VBA. Všechny tyto zvolené prostředky bývají většinou před koncovým uživatelem skryty a v podstatě zabezpečují požadovaný chod aplikace. Uživatel ve finále pouze „něco někam“ zadává a na pozadí výše zvolené prostředky zabezpečují automatické výpočty, přenosy, kopírování a další požadované operace.

4. TESTOVÁNÍ, ODLADĚNÍ A ZABEZPEČENÍ APLIKACE

Po dokončení všech „kreativních a vývojářských“ činností přichází na řadu funkce „testera“. Neméně důležitá činnost, při níž jsou modelovány různé formy chování (standardní i nestandardní) koncového uživatele při práci s aplikací. Výsledkem této činnosti by mělo být případné odladění zjištěných nedostatků, zabezpečení aplikace formou dostupných prostředků proti narušení integrity a zajištění bezchybného chodu programu.

5. ÚPRAVA APLIKACE, VYTVOŘENÍ DOKUMENTACE A NÁPOVĚDY PRO UŽIVATELE

Ve finální fázi se provádějí celkové úpravy grafického charakteru a vypracování podrobné nápovědy pro uživatele, kde jsou uvedeny všechny doporučení, upozornění a návody postupů při práci s aplikací. V neposlední řadě je nutné vyhotovit interní dokumentaci k nově vytvořenému SW z důvodu případných budoucích úprav, aktualizací či doplnění aplikace.

6. DISTRIBUCE A AKTUALIZACE APLIKACE

Při předání nově vytvořeného software je uživatel seznámen se všemi dostupnými funkcemi a možnostmi programu. V případě budoucí potřeby jeho aktualizace či doplnění je možno kdykoliv ho uzpůsobit na nové podmínky či rozšířit stávající funkcionality.