Vše, co jste kdy chtěli vytvořit v Excelu a báli jste se na to pomyslet...

napište nám

sevrom@email.cz

Demoverze aplikací a bližší informace k nim naleznete zde:

[Daňová evidence pro neplátce DPH] [Fakturace pro neplátce DPH] [Fakturace pro plátce DPH] [Pokladna] [Evidence pracovní doby] [Evidence zásob – kontrola korunou] [Evidence majetku] [Organizer akcí] [ Special]

Většina demo verzí i plných verzí aplikací je vyhotovena ve dvou variantách – pro Excel 2000-2003 a v binárním tvaru Excel 2007-2021 (32/64bit verze MS Office) a je optimalizována pro OS Windows.

Aplikace obsahují naprogramovaná makra ve VBA (Visual Basic for Applications); pro jejich plnohodnotné využívání je třeba provést jejich povolení (Excel 2000 – 2003: Nástroje => Makra => Zabezpečení; Excel 2007-2021: Soubor => Možnosti => Centrum zabezpečení => Nastavení centra zabezpečení => Nastavení maker).

Všechny aplikace jsou navrženy jako „portable“ (tj. přenositelné mezi počítači a není potřebná jejich instalace) a byly překontrolovány antivirovým programem včetně naprogramovaných procedur.

Poklepáním na ikonu     stáhnete zazipovaný soubor.

U každé aplikace jsou uvedeny tyto informace:
1. Zveřejněná [verze] aplikace;
2. Stručný [popis] a funkce;
3. Naprogramovaná [makra ve VBA] (obsahuje/neobsahuje);
4. [Velikost souboru] (Excel 2000-2003 / Excel 2007-2021);
5. [Cena licence k plné verzi aplikace].


Plné verze nabízených aplikací se při prodeji poskytují tak, jak „stojí a leží“. Cena za licenci je jednorázová bez časového omezení a neplatí se jakékoliv žádné další periodické poplatky, poplatky za vystavování dokladů v on-line režimu, poplatky za pravidelný upgrade apod. Neprovádí se žádná registrace v cizím prostředí a pořízená data zůstávají uložena přímo v excelovském souboru v uživatelově počítači a ne na anonymních vzdálených serverech. Zveřejněná prodejní cena za licenci je platná pouze pro jeden subjekt (IČ). Neuvedete-li v objednávce odlišné identifikační údaje budoucího majitele licenčních práv (tj. subjektu, v jehož prospěch budou aplikace používány), bude objednatel automaticky považován za budoucího majitele licenčních práv. Uživatel se koupí licence k plné verzi aplikace pouze zavazuje dodržovat standardní licenční podmínky dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.


Objednat licence k plným verzím aplikací můžete zde.

Postup při objednání plných verzí aplikací v případě, kdy objednatelem licence je účetní , účetní kancelář nebo daňový poradce, naleznete zde.

Video-návody pro prvotní nastavení obdržených plných verzí aplikací naleznete zde.

V případě eventuálních problémů s nastavením Excelu naleznete řešení zde.