Vše, co jste kdy chtěli vytvořit v Excelu a báli jste se na to pomyslet...

napište nám

sevrom@email.cz

 

 

 

1. Máme zájem o vytvoření excelovské aplikace a chtěli bychom Vám sdělit požadavky – co by měla umět a ostatní informace – jak máme postupovat?

2. Jak dlouho bude výroba aplikace trvat a kolik to bude stát?

3. Máme zájem o zakoupení licence k plné verzi aplikace, jak máme postupovat?

4. Nabízí Vaše společnost dlouhodobější spolupráci a podporu při práci s tabulkovým procesorem?

5. Chtěli bychom se zeptat na (ne)fungování určitých funkcionalit v DEMO nebo v ostré verzi aplikace – jak postupovat?

6. Je možné případně některé věci v nabízených aplikacích změnit či doplnit?

7. Bude aplikace plně funkční ve všech verzích Excelu (tj. 95, 97, 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 a 2021)?

8. Jaké jsou nejčastější požadavky od klientů?

 

 

1. Máme zájem o vytvoření excelovské aplikace a chtěli bychom Vám sdělit požadavky – co by měla umět a ostatní základní informace – jak máme postupovat?

Na úvod stačí napsat volnou formou Vaše požadavky a představy ohledně funkcionalit požadované aplikace prostřednictvím e-mailu. Nezapomeňte uvést kontaktní údaje, jejichž prostřednictvím Vás budeme v brzké době kontaktovat a domluvíme další postup. V případě Vaší potřeby sdělení podrobnějších a upřesňujících informací můžete využít telefonický kontakt.

arrows-up-gray

2. Jak dlouho bude výroba aplikace trvat a kolik to bude stát?  

U jednodušších aplikací může dodací doba trvat velmi krátkou dobu, naopak u složitějších projektů může její vývoj trvat delší dobu v řádu týdnů i měsíců. Vše záleží na domluvě, časové vytíženosti a kvalitě dodaných podkladů. Finální cena za dílo se odvíjí od základních fakturačních sazeb uvedených v sekci Vývoj SW v Excelu a je předem odsouhlasena mezi dodavatelem a objednavatelem na základě plánovaného rozpočtu hodin.

arrows-up-gray

3. Máme zájem o zakoupení licence k plné verzi aplikace, jak máme postupovat?

Objednat licenci k používání plné verze aplikace, jejíž DEMO verzi jste si stáhli a odzkoušeli, můžete zde.

Aktuální ceník veškerého nabízeného SW naleznete zde.

Plné verze nabízených aplikací se při prodeji poskytují tak, jak „stojí a leží“. Cena za licenci je jednorázová bez časového omezení a neplatí se jakékoliv žádné další periodické poplatky, poplatky za vystavování dokladů v on-line režimu, poplatky za pravidelný upgrade apod. Neprovádí se žádná registrace v cizím prostředí a pořízená data zůstávají uložena přímo v excelovském souboru v uživatelově počítači a ne na anonymních vzdálených serverech.
Zveřejněná prodejní cena za poskytovanou licenci je platná pouze pro jeden subjekt (IČ). Neuvedete-li v objednávce odlišné identifikační údaje budoucího majitele licenčních práv (tj. subjektu, v jehož prospěch budou aplikace používány), bude objednatel automaticky považován za budoucího majitele licenčních práv. V případě objednání 2 a více licencí nebo objednání nabízených balíčků  jsou poskytovány slevy 30% až 45%.

Video-návody pro prvotní nastavení obdržených plných verzí aplikací naleznete zde.

Postup při objednání plných verzí aplikací v případě, kdy objednatelem licence je účetní , účetní kancelář nebo daňový poradce, naleznete zde.

arrows-up-gray

4. Nabízí Vaše společnost dlouhodobější spolupráci a podporu při práci s tabulkovým procesorem? 

Ano, k tomuto účelu je zřízena služba Excel24.

arrows-up-gray

5. Chtěli bychom se zeptat na (ne)fungování určitých funkcionalit v DEMO nebo v ostré verzi aplikace – jak postupovat?

Jestliže jste nenalezli odpověď na svůj dotaz přímo v nápovědě u příslušné aplikace nebo v seznamu řešení eventuálních problémů s nastavením Excelu zde, kontaktujte nás se svým požadavkem výhradně prostřednictvím e-mailu nebo využitím kontaktního formuláře. Děkujeme, že nevyužíváte tlf. číslo k poskytování technické podpory.

arrows-up-gray

6. Je možné případně některé věci v nabízených aplikacích změnit či doplnit?

Ano, je to možné. Požadované změny se dělí do 2 okruhů:

1) individuální změny aplikace k přizpůsobení na uživatelovy specifické podmínky; zákazník má v tomto případě nárok na zvýhodněné hodinové sazby;
2) všeobecné připomínky k úpravě, rozšíření či doplnění stávajících funkcionalit u nabízených aplikací. V tomto případě rádi přivítáme Vaše náměty a připomínky a zahrneme je do dalších verzí nabízeného SW.

arrows-up-gray

7. Bude aplikace plně funkční ve všech verzích Excelu (tj. 95, 97, 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 a 2021)?

Pochopitelně ne všechny starší verze Excelu podporují všechny funkce u vyšších (novějších verzí) tohoto programu.

Obecně lze rozdělit verze Excelu do 3 skupin:

1) 95 a 97 – nejméně používané (nejstarší verze tzv. archetypy);

2) 2000, 2002 a 2003 (stále v hojné míře používané verze mezi uživateli);

3) 2007 – 2021 (poslední a nejrozšířenější verze, využívající binární formát souborů).

Je proto nutné sdělit před vývojem aplikace verzi Excelu, která bude využívána k provozu aplikace. Grafické rozdíly mezi jednotlivými verzemi Excelu naleznete zde.

2016-technicka-omezeni-excel

arrows-up-gray

8. Jaké jsou nejčastější požadavky od klientů?

Struktura požadavků od klientů je opravdu pestrá. Nicméně nejčastěji se vyskytují zadání těchto typů:

=> provádění automatických výpočtů na základě zadaných hodnot a při splnění (často složitých) podmínek;

=> evidenční programy – evidence sledovaných položek do vnitřní databáze prostřednictvím formulářů a při splnění vstupných podmínek, možnost průběžného doplňování údajů u evidovaných položek, automatická tvorba souhrnů na základě zvolených údajů a další operace s takto získanými daty;

=> tvorba statistických reportů z pořízených dat (grafy,statistické výpočty);

=> automatická tvorba ceníků, nabídek a přenos údajů do objednávek;

=> programování procedur ve VBA, opravy nebo úpravy stávajících procedur;

=> aplikace „satelitních“ typů – např. firma má obchodní zástupce rozeseté po celé republice a centrála potřebuje průběžně pracovat s jejich daty. Tvorba exportních souborů a jejich import do centrální aplikace;

=> automatické vyhledávání, filtrování dat dle nejrůznějších kritérií a jejich zpracování do požadovaného formátu atd.;

=> analýzy stávajícího řešení a návrh optimalizace postupů v MS Office;

=> realizace úprav zakoupených aplikací a jejich customizace;

=> pravidelné zpracovávání zasílaných dat od podřízených (nebo spolupracujících) provozoven v týdenních (měsíčních, čtvrtletních) intervalech a úprava do požadovaných forem a formátů;

=> sofistikované firemní systémy pro obchodní a výrobní společnosti využívající všechny dostupné nástroje programu MS Excel.

arrows-up-gray

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Pak nás prosím kontaktujte.