Vše, co jste kdy chtěli vytvořit v Excelu a báli jste se na to pomyslet...

napište nám

sevrom@email.cz

Časovou náročnost při vedení účetnictví a daňové evidence z velké míry ovlivňuje celkové množství účtovaných dokladů za účetní období.

Mezi nejběžnější účetní doklady patří:
* příjmové a výdajové pokladní doklady;
* faktury přijaté a vydané;
* opravné daňové doklady (dříve dobropisy);
* příjemky a výdejky (materiálu a zboží);
* výpisy z bankovních účtů;
* vnitřní účetní doklady;
* mzdové listy a ostatní mzdové podklady;
* doklady o výdeji do užívání, doklady o zařazení nebo pořízení majetku do společnosti atd.

Při externím způsobu vedení účetnictví a vedení daňové evidence se předpokládá úzká součinnost „účtované firmy“ s účetní firmou a proto je možné některé účetní činnosti racionalizovat (jedná se např. o účtování souhrnných dokladů – např. příjmových pokladních dokladů a faktur vydaných). A to je i jedním z důvodů, proč naše společnost upřednostňuje měsíční paušální formu odměňování za odvedené účetní práce na základě skutečně stráveného času při účtování oproti „položkově“ fakturovaným částkám za zaúčtované doklady.

DEMO verzi aplikace Pokladna, vytvořenou v Excelu, můžete nalézt zde.