Vše, co jste kdy chtěli vytvořit v Excelu a báli jste se na to pomyslet...

napište nám

sevrom@email.cz

EKONOMICKÁ OBLAST

MANAŽERSKÁ OBLAST

 • Finanční analýzy
 • Kalkulace nákladů
 • Rozpočty
 • Řízení zásob
 • Plánování výroby
 • Řízení CASH FLOW
 • Hodnocení efektivnosti investic
 • Finanční plánování
 • Nástroje controllingu

OBCHODNÍ OBLAST

 • Evidence objednávek (databázová forma) s možností sledování průběhu jejich plnění
 • Evidence obchodních partnerů
 • Obchodní plán s možností simulace variantních řešení

DROBNÍ PODNIKATELÉ

OSTATNÍ

 • Práce s databázovými seznamy
 • Filtrování dat
 • Tvorba grafů
 • Finanční plánování rodiny
 • Sledování stavu účtů
 • Přehledy o příjmech
 • Domácí filmotéka či diskotéka

Výčet příkladů využití programu v žádném případě není vyčerpávající a je uveden pouze pro názornost nejčastějšího využití!