Vše, co jste kdy chtěli vytvořit v Excelu a báli jste se na to pomyslet...

napište nám

sevrom@email.cz

Posláním naší společnosti je zajišťování komplexních ekonomických služeb pro naše klienty v maximální míře tak, aby se v plném rozsahu mohli soustředit na hlavní oblasti svých podnikatelských aktivit.

Služby

Pro své klienty zajišťujeme zejména tyto služby:

 • Vedení daňové evidence (dříve „jednoduché účetnictví“);
 • Vedení účetnictví;
 • Mzdové účetnictví a personalistika;
 • Ekonomické, účetní a daňové poradenství;
 • Tvorba podnikatelských plánů a záměrů;
 • Tvorba podkladů pro banky (žádosti o úvěr, hodnocení bonity atd.);
 • Zpracování a optimalizace daňového přiznání;
 • Zpracování přehledů pro OSSZ;
 • Zpracování přehledů pro zdravotní pojišťovny;
 • Optimalizace postupů při zahájení podnikatelské činnosti
  (forma podnikání, registrace na úřadech, podnikatelské plány, finanční plány atd.);
 • Finanční analýzy;
 • Vedení a správa internetového bankovnictví;
 • Zajištění komplexního platebního styku s bankou (fakturace, příkazy);
 • Poradenská činnost v oblasti investování;
 • Zajištění auditu;
 • Zajištění služeb daňového poradce;
 • Zprostředkování dostupných forem podpor drobného a středního podnikání.

Ceny

Ceny za poskytované služby ovlivňuje několik hlavních níže uvedených faktorů a vychází z oboustranné vzájemné dohody mezi klientem a společností Ing. Roman Ševčík.

Služby jsou poskytovány na základě smlouvy o ekonomickém poradenství, která obsahuje všechny náležitosti a informace nezbytné pro bezchybnou součinnost a komunikaci mezi společností a klientem.

Hlavní faktory, které ovlivňují výši smluvní ceny:

V případě individuálních, specifických služeb pro klienta je cena určována po vzájemné oboustranné dohodě a je odvislá od rozsahu požadavků.

Každému klientovi garantujeme individuální přístup a získané informace považujeme za přísně důvěrné v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Základní orientační ceník   Základní orientační ceník za vedení DE - U

„Nechceme být pouze poskytovatelem účetních služeb, snažíme se být Vaším partnerem v podnikání…“