Vše, co jste kdy chtěli vytvořit v Excelu a báli jste se na to pomyslet...

napište nám

sevrom@email.cz

[ Tvorba uživatelských aplikací a zpracování dat v Microsoft Excel]

Nejpoužívanější tabulkový procesor ve světě Microsoft EXCEL je dnes synonymem kvalitního pomocníka, který je schopen usnadnit, někdy i plně nahradit každodenní rutinní práci s výpočty, zpracováním a následnou analýzou dat.
Profesionálně vytvořené tabulkové aplikace v tomto programu nacházejí uplatnění ve většině oblastí každodenního života (ekonomika, logistika, statistika, práce s databázovými seznamy, domácí využití).

Demo verze vytvořených tabulkových aplikací, které si můžete stáhnout, vyzkoušet a využívat, naleznete v sekci Aplikace ke stažení. Plnohodnotné využití všech funkcí a nástrojů tabulkového procesoru Microsoft EXCEL ovšem vyžaduje nemálo času a celou řadu praktických zkušeností.
Chcete-li tento krok vynechat a pouze využívat informace „vytěžené“ z pořízených dat, svěřte tuto práci specialistovi.

Dodací, cenové a ostatní podmínky naleznete v sekci Vývoj SW v Excelu.


 [ Komplexní ekonomické služby ]

Žijeme v uspěchané době informačních technologií a permanentně se měnících legislativních norem. Podnikatel, který chce uspět na trhu se svými službami, je každodenně zavalován přísunem nových informací a poznatků. Nejcennějším zbožím v této době jsou přesné a vypovídající informace poskytnuté ve správný čas. Úspěch v konkurenčním prostředí je v mnoha případech úzce spjat s objektivními informacemi o ekonomické situaci podnikatele a jejich správnou aplikací do života. Jak nám praxe ukazuje, v mnoha případech není v silách jednoho člověka vedle své podnikatelské činnosti ještě navíc absorbovat a uvést do podnikatelského prostředí všechny informace z ekonomické oblasti.

Nabízíme Vám výhodné řešení. Chcete-li své schopnosti a svůj čas naplno věnovat svému podnikání a ušetřit se stresů, spojených se studiem daňových zákonů, zákonů o zdravotním a sociálním pojištění, obchodního zákoníku, živnostenského zákona, zákona a o mzdě atd., svěřte nám tuto práci s vedením ekonomické agendy. Budete mile překvapeni kolik peněz a času ušetříte. Ostatně případnou úsporu výdajů si můžete jednoduše zkalkulovat zde. Více informací naleznete v sekci účetnictví.


[ Zpracování žádostí o akreditace k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání ]

Uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti je významným strukturním prvkem státní politiky zaměstnanosti v ČR a rekvalifikace je jedním z jejich významných nástrojů, které slouží k ovlivněnín poptávky a nabídky práce. Od 1. ledna 2009 zákon o zaměstnanosti výslovně stanoví, že rekvalifikaci může provádět pouze zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zákona o zaměstnanosti, zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu.

V současnosti mají české podnikatelské subjekty a zaměstnavatelé možnost čerpat finanční prostředky z evropských fondů na realizaci rekvalifikačních kurzů.

Vedle dalších podmínek pro získání akreditace k pořádání rekvalifikačních kurzů od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je podání žádosti podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Zpracování žádosti vyžaduje odborné znalosti, nemalý časový prostor a zkušenosti s jejich vypracováním. Společnost nabízí spolupráci při zpracování těchto žádostí dle platných právních norem na vybrané pracovní činnosti tak, aby žadatelé tuto akreditaci získali.


[ Poskytování služby Excel24 ]

V současné době – době informačních technologií a věku výpočetní techniky – je prakticky nemyslitelná představa úspěšného řízení firmy nebo plnohodnotné činnosti vedoucích pracovníků bez hlubších znalostí informačních technologií a návyků při práci se specializovanými programy. Je všeobecně známou skutečností, že mnoho firemních informačních systémů je postaveno na platformě produktů společnosti Microsoft. Z vlastní zkušenosti i zkušeností našich klientů víme, že někdy vyvstávají v životě ať už drobných podnikatelů, řídících pracovníků, ale i větších společností situace, kdy je třeba operativně řešit stávající požadavky nebo nalézat nová řešení prostřednictvím tabulkového procesoru. Často se ale stává, že z finančních, časových nebo kapacitních důvodů je řešení této situace velice problematické. A právě v tento okamžik Vám nabízíme řešení prostřednictvím unikátní služby Excel24, jejímž využitím můžete zároveň ušetřit nemálo času a finančních prostředků.

Vyzkoušejte Simulátor rentability služby Excel24  Simulátor rentability


[ Ostatní počítačové služby ]

Společnost zajišťuje ostatní související služby, mezi které patří zejména:

  • poradenská a konzultační činnost Microsoft EXCEL;
  • individuální školení Microsoft EXCEL;
  • zpracování dat v programech Microsoft Office;
  • tvorba aplikací v programech Microsoft Office;
  • návrh, výroba internetových prezentací;
  • zajištění webhostingu.

 

Nabízené služby společnosti ke stažení