Vše, co jste kdy chtěli vytvořit v Excelu a báli jste se na to pomyslet...

napište nám

sevrom@email.cz

Jednou z oblastí, kde se „právní proměnlivost“ a legislativní nestabilita v naší zemi projevuje nejextrémněji je právě vedení mzdového účetnictví a personalistiky. Dnešní nároky kladené na pracovníky, pohybující se v této oblasti jsou  jak po odborné, tak po časové stránce, opravdu vysoké. Systémy výpočtu mezd a platů, nárokových částek dle Zákoníku práce, zákonných srážek, výpočtu odvodových povinností se prakticky mění kontinuálně s nástupem každé nové vládní garnitury. Mezi nejčastější náklady spojené s vedením mzdového účetnictví a personalistiky patří zejména výdaje spojené s permanentním proškolováním mzdových účetních, pořizování nového software nebo modifikace stávajícího a ostatní režijní výdaje. Z těchto důvodů je dnes – v době neustálého „osekávání nákladů“  – pro mnohé majitele firem nabíledni otázka vedení mzdového účetnictví a personalistiky outsourcingovým způsobem.

Po provedené kalkulaci nákladů v drtivé většině případů dochází k nemalým finančním úsporám při využití externího způsobu vedení mzdového účetnictví a personalistiky pochopitelně při zachování minimálně stávající úrovně a kvality odváděné práce. Zkuste si své výdaje, spojené s vedením účetnictví / daňové evidence a výpočtem mezd zkalkulovat orientačně i vy zde