Vše, co jste kdy chtěli vytvořit v Excelu a báli jste se na to pomyslet...

napište nám

sevrom@email.cz

1] Microsoft EXCEL je nejpoužívanější a ve většině oblastí svého využití jednoznačně nejkvalitnější tabulkový procesor;

2] Většina každodenních nebo pravidelně se opakujících rutinních úkonů se dá plně zautomatizovat prostřednictvím naprogramovaných procedur ve skriptovacím jazyce VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS (VBA);

3] Prostřednictvím nadefinovaných vzorců, využitím všech (bohužel většině běžných uživatelů neznámých) funkcí lze vytvořit užitečného pomocníka, který Vám ušetří spoustu času (tím pádem i financí) a mnohonásobně zefektivní Vaší práci;

4] Program Microsoft EXCEL jako součást kancelářského balíku Microsoft Office je plně kompatibilní s ostatními programy (WORD, ACCES, POWERPOINT);

5] Uživatel pracuje při obsluze aplikace v důvěrně známém a na ovládání jednoduchém prostředí Microsoft Office;

6] Při používání nebo při ukončení práce s aplikací nemusí uživatel provádět její instalaci, případně reinstalaci a další „zprovozňující“ kroky. Aplikace bývá z 90% vytvořena na bázi excelovského sešitu a tudíž bývá volně přenositelná (portable) a operativně využitelná na všech počítacích, disponujících tabulkovým procesorem Microsoft EXCEL;

7] Pořízená citlivá data zůstávají uložena ve Vašem počítači (příp. na Vašich přenosných médiích) a ne na anonymních vzdálených serverech;

8] Cena za licenci je jednorázová bez časového omezení a neplatí se žádné další periodické poplatky, poplatky za určitý počet vystavovaných dokladů v on-line režimu, poplatky za pravidelný upgrade atd.

……. A PROČ PRÁVĚ MY?

9] Nejsme úzce zaměřeni pouze na oblast SW a programování, ale disponujeme znalostmi a praktickými dovednostmi v ekonomické oblasti, což je v drtivé většině případů nesporná výhoda při společném hledání optimálního řešení klientova požadavku;

10] S návrhem, výrobou, testováním a nasazením aplikací do ostrého provozu máme mnohaleté zkušenosti viz příznivé reference;

11] Všechny získané informace považujeme za důvěrné, preferujeme otevřené a přímé jednání. Ceníme si dlouhodobé a oboustranně spokojené spolupráce, kdy se snažíme nebýt pouze poskytovatelem služeb, ale Vaším partnerem v podnikání.

PÁR PŘÍKLADŮ APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ Z PRAXE:

Příklad 1
Situace: Živnostník po každé návštěvě u klienta vyplňuje ručně objednávku, pokladní doklad nebo fakturu, záruční list, předávací protokoly a další doklady.
Požadavek: Maximálně zefektivnit tuto „papírovací činnost“.
Řešení: Vyplnění jednoho předdefinovaného formuláře s automatickým přenosem údajů do dalších formulářů.

Příklad 2
Situace: Makléřská společnost poptává pro své finanční poradce pomůcku, která by na základě relevantních vstupních dat modelovala finanční situace klientů do budoucna.
Požadavek: Provádění automatických výpočtů včetně grafického znázornění (grafů) v jednotlivých situacích.
Řešení: Na základě zadaných vstupních dat, nadefinovaných vzorců a naprogramovaných maker aplikace simuluje budoucí finanční situaci klientů a navrhuje variantní řešení.

Příklad 3
Situace: Obchodní společnost disponuje velkým množstvím obchodních zástupců po celé republice. Centrála společnosti potřebuje zefektivnit jejich činnost a zároveň v reálném čase pracovat s jejich daty.
Požadavek: Racionalizace práce obchodních zástupců, omezení možnosti zadávání neodpovídajících dat, průběžná práce v centrále s jejich daty.
Řešení: Předdefinované formuláře a maximální využití všech dostupných prostředků programu MS Excel prakticky eliminují zadávání chybných dat. Obchodní zástupci v pravidelných intervalech generují ve svých „satelitních“ aplikacích exportní soubory, které zasílají elektronickou cestou k importu do hlavní aplikace v centrále. Centrála obdržená data využívá a pracuje s nimi dál….

Příklad 4
Situace: Provozovatel dětského koutku „ručně vede“ všechny papíry a požaduje prográmek, který by mu prakticky zajistil efektivní vedení veškeré agendy, s touto činností spojené.
Požadavek: Program by měl umět vést podrobnou evidenci dětí, na základě zadání času příchodu a odchodu automaticky počítat částky za hlídání, v případě narozenin upozorňovat na malé oslavence, automaticky generovat příjmové pokladní doklady, možnost nahlédnout do historie a vývoje tržeb atd.
Řešení: Po zadání dat do vstupních polí aplikace vede evidenci dětí a denních tržeb v interních databázích. Automaticky počítá jednotlivé příjmy a automaticky generuje požadované výstupy, daňové doklady, číselně a graficky znázorňuje vývoj tržeb za zvolené časové období.

Příklad 5
Situace: Obchodní společnost se zabývá prodejem cca 30.000 ks položek materiálu a chce oslovit potencionální obchodní partnery formou reklamního CD, které by mimo jiné obsahovalo nabídku kompletního sortimentu včetně cen.
Požadavek: Partner by měl mít možnost přímo v ceníku na základě výběru vygenerovat automaticky objednávku včetně jejího propočtu a znázornění celkové ceny.
Řešení: Pomocí naprogramovaných maker se po výběru položek a zadání jejich počtu automaticky vytvoří celková objednávka.