Vše, co jste kdy chtěli vytvořit v Excelu a báli jste se na to pomyslet...

napište nám

sevrom@email.cz

Rekvalifikační vzdělávací programy jsou určeny především pro občany, kteří hledají nové uplatnění na trhu práce. Cílem rekvalifikačních kurzů je nejen získání znalostí a dovedností potřebných pro novou profesi, ale sleduje i psychickou a motivační pomoc. To znamená zajištění společenského kontaktu, eliminace společenské izolovanosti, vzájemné pomoci při zajišťování uplatnění apod.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí) § 108 odst. 2 ukládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT) povinnost akreditovat vzdělávací zařízení a jejich vzdělávací programy k provádění rekvalifikace . Podmínky pro udělení akreditace stanoví vyhláška MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Vedle dalších podmínek pro získání akreditace k pořádání rekvalifikačních kurzů od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je podání žádosti podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Zpracování žádosti ovšem vyžaduje hlubší odborné znalosti, nemalý časový prostor a zkušenosti s jejich vypracováním. Na základě dlouholeté praxe a řady spokojených klientů Vám nabízíme spolupráci při zpracování těchto žádostí dle platných právních norem na vybrané pracovní činnosti tak, aby jste tuto akreditaci získali.

 

Informace k nabízené spolupráci naleznete v následujících sekcích: