Vše, co jste kdy chtěli vytvořit v Excelu a báli jste se na to pomyslet...

napište nám

sevrom@email.cz

[Verze]: 1.2

[Popis]: aplikace Fakturace (P DPH) je určena pro plátce DPH a umožňuje komplexně spravovat oblast fakturace a evidence odběratelů. Uživatel může vystavovat daňové doklady – faktury, zálohové faktury a opravné daňové doklady, vést podrobnou evidenci odběratelů databázovým způsobem, vytvářet souhrny vystavených faktur, souhrny odběratelů dle vlastních kritérií,generovat statistické sestavy obsahující data, potřebná k vedení daňové evidence (účetnictví) a mnoho dalších funcionalit. Doklady lze automaticky exportovat do formátu PDF (Excel 2007 a vyšší verze). Aplikace umožňuje fakturovat v režimu „Přenesení daňové povinnosti“ dle zákona o DPH. Vygenerované souhrny vystavených faktur zároveň slouží jako jeden z podkladů pro vytvoření přiznání DPH. Všechna uživatelem zadaná data (faktury a odběratelé) zůstávají uložena v databázích. Databáze lze zálohovat a importovat zpět do aplikace nebo případně exportovat pro další použití. Drtivá většina operací je plně zautomatizována prostřednictvím naprogramovaných procedur ve VBA a umožňuje uživateli komfortní správu dat.

[Makra VBA]: obsahuje

[Velikost souboru]: 918 kB / 313 kB

[Cena licence k plné verzi]: 1.025,- Kč (sleva -20%) 820,-Kč

Excel 00-03:           Excel 07-21: 

Objednat plnou verzi aplikace můžete zde.


Další aplikace ke stažení: Daňová evidence pro neplátce DPHFakturace pro neplátce DPHPokladnaEvidence pracovní dobyEvidence zásob – kontrola korunouEvidence majetkuOrganizer akcí.